Tag: gốm trang trí

Tiên cảnh bồng lai

Tiên cảnh bồng lai - Tam đa - Thông tin chi tiết Loại Gốm sứ phong thủy Chất liệu Gốm Xuất xứ Trung Quốc

Tam phúc trúc lâm

Tam phúc trúc lâm - phật thiền - Thông tin chi tiết Loại Gốm sứ phong thủy Chất liệu Gốm Xuất xứ Trung Quốc