Tag: đĩa lót tách

Ấm trái đào

Tính Năng Sản Phẩm: Chi tiết bộ trà : Bình trà 0.45L : 1 cái Tách 0.07L : ...

BỘ TRÀ 0.7L SEN XANH

Tính Năng Sản Phẩm: Chi tiết bộ trà : Bình trà 0.45L : 1 cái Tách 0.07L : ...