Tag: Bộ đồ ăn vẽ long phượng

Bộ đồ ăn vẽ long phượng

Kích thước: Với đủ các loại kích cỡ bát đĩa khác nhau Chất lượng: Hàng loại I, không lỗi, không tật mấu, không chỉnh sửa, không nứt âm Men: Men trắng tinh khiết với sứ xương trong với hình vẽ long phượng trên sản phẩm Một ...