Tag: Bộ đồ ăn men trắng

Bộ đồ ăn men trắng

Kích thước: Với đủ các loại kích cỡ bát đĩa khác nhau Chất lượng: Hàng loại I, không lỗi, không tật mấu, không chỉnh sửa, không nứt âm Men: Men trắng tinh khiết với sứ xương trong Một bộ: 6 bát con, ...