Tag: bình trà

Âm trà chu đậu CD – 10

Âm trà chu đậu: gồm 6 ly trà và một bình trà màu trắng xanh có hoa văn trang trí

Âm trà chu đậu CD – 09

Âm trà chu đậu: gồm 6 ly trà và một bình trà màu trắng vàng có hoa văn trang trí