Lục bình 002

Lục bình 002

sản phẩm: 01

Sản phẩm gốm sứ đặc biệt được sản xuất trên công nghệ đặc biệt của Bát Tràng.

Giá: liên hệ

luc-binh-002