Đôn chữ I trung

Đôn chữ I trung
Chất liệu: Gốm đỏ hoa men
Màu: Xanh dương
sản phẩm: QA 0002 00 00

don-chu-trung