Đèn gốm DT2093421

Mô tả sản phẩm Đèn gốm
Thông tin chi tiết sản phẩm

Nguyên liệu: Nguyên liệu chính là đất sét, bùm non , tro và đá tổ ông…

den-gom-dt2093421