Ấm phượng hoàng – gốm Chu Đậu

Ấm phượng hoànggốm Chu Đậu – Thông tin chi tiết
Xuất xứ Việt Nam
Thông tin thêm về Ấm rượu phượng hoàng – gốm Chu Đậu

am-phuong-hoang-gom-chu-dau